omgthatdress:

Dress

Jean-Philippe Worth, 1912-1913

Nasjonalmuseet for Kunst, Arketektur og Design